فیلم کشتن یک داعشی با تبر توسط مردم (دلخراش)

فیلم کشتن یک داعشی با تبر توسط مردم و فیلم به هلاکت رسیدن وحشتناک یک داعشی را در ادامه ببینید.

فیلم کشتن یک داعشی با تبر

فیلم کشتن یک داعشی با تبر

یک تروریست های داعشی در یکی از روستاهای سوریه شناسایی شد و توسط مردم خشمگین به هلاکت رسید.

در یکی از روستاهای شهر رقه سوریه که داعشی ها شکست خورده و در انجا رانده شده اند اما یک داعشی به صورت مخفیانه در آنجا زندگی میکرد.

این ترویست داعشی یکی از نظامیان سوری را در خانه زندانی کرده بود و سپس سر او را از بدنش جدا کرده بود که در حال انتقال جسد او توسط مردم شناسایی و دستگیر شد.

فیلم به هلاکت رسیدن وحشتناک

او که جسد نظامی سوری را در یک گونی بزرگ گذاشته بود و روی زمین میکشاند که آن را به خارج از روستا ببرد و دفن نماید یکی از زنان روستا از ماجرا باخبر شده و به همسر خود خبر میدهد.

همسر آن به سرعت اهالی ده را با خبر میکند و در هنگام دفن جسد او را دستگیر کرده و در همانجا با تبر به هلاکت میرسانند.

فیلم کشتن یک داعشی با تبر


دانلود فیلم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: