کلیپ: جنگیدن عقرب با عنکبوت

جنگیدن عقرب با عنکبوت ، فیلم جنگ مرگبار عنکبوت و عقرب ، فیلم جنگ عقرب ، فیلم حمله عقرب و فیلم نیش زدن عقرب زرد

فیلم مبارزه عقرب و عنکبوت

در یک آزمایشی که تعدادی از دانشجویان انجام داده اند یک عنکبوت سمی سیاه را با یک عقرب زرد سمی روبه رو کرده اند تا ببیند نحوه مبارزه این دو جانور خطرناک چگونه است!

عنکبوت سیاه یکی از گونه های خطرناک بندپایان است که سم آن بسیار قوی و کشنده است و همچنین عقرب زرد نیز دارای همین قدرت است.

در ادامه مجله مراحم فیلم از مباره مرگبار این دو جانور سمی را مشاهده میکنید.

جنگیدن عقرب با عنکبوت

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: