کلیپ: انفجار عجیب شکم نهنگ

کلیپ: انفجار عجیب شکم نهنگ

 مجله مراحم: در پی انتقال جسد نهنگ که در میان تنگه‌ ای صفر‌دای در اقیانوس اطلس در جزایر اطلس در جزایر فارو‌م‌هلند گیر کرده بود به منظور استفاده از اسکلت این نهنگ برای موزه ای در دانمارک،‌یکی از جانور شنا‌سان به قصد خالی کردن محتویات داخل جسد،‌با خروج ناگهانی محتویات شکم نهنگ و اصابت آن به وی مواجه شد.

پس از آنکه زیست شناس با ایجاد شکافی برای خارج کردن محتویات بدن این نهنگ که پس از زخمی شدن توسط شکارچیان غیر قانونی به داخل این صخره به مدت ۲ روز گیر کرده بود،‌ با خروج انفجار مانند آن به دلیل تجمع گاز در نتیجه فعل و انفعالات تجزیه بدن نهنگ مقداری از آن به صورت وی پاشیده شد و وی را به عقب راند.

مردم جزایر فار‌و دیگر کشورهای آمریکای به قصد شکار نهنگ به آبهای اقیانوس اطلس وارد و برای یافتن نهنگ هزاران کیلومتر را می پیما‌یند که این عمل از سوی مدافعان حقوق آبزیان و حفظ و حراست از گونه های نادر دریایی محکوم شده است. 

 

 دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: