کلیپ: ضربه فنی شدن یک سارق در طلا فروشی

کلیپ: ضربه فنی کردن سارق در طلافروشی

سارقی وارد طلافروشی میشود که ز شانس بدش یک مشتری حاضر در طلافروشی رزمی کار است و با یک ضربه او را به حالت تشنج میبرد.

  ضربه فنی کردن سارق در طلافروشی توسط یک مشتری

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: