کلیپ: حمله شیخ وهابی با کفش به یک دانشمند در برنامه زنده

کلیپ: حمله وهابی مصری با کفش به دانشمند نجوم

محمد الملاح، مبلغ وهابی مصری، در میانۀ برنامۀ “خط قرمز” در شبکۀ ماهواره ای “العاصمه” مصر، ناگهان با کفش به سوی احمد شاهین، منجم مصری و دیگر مهمان برنامه، حمله کرد و او را “دجال” و “شعبده باز” خطاب کرد. شاهین در پاسخ به سخنان تند مبلغ وهابی گفت: “تو بدترین نمونۀ یک مبلغ دینی هستی”. اما الملاح در واکنش به این سخن با کفش به سمت شاهین حمله کرد.

 

کلیپ: حمله شیخ وهابی با کفش به یک دانشمند در برنامه زنده

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: