فیلم: گاوی که هنگام سلاخی شدن گریه کرد

مجله مراحم: چند قطره اشک هنگام انتقال به کشتارگاه از چشمان گاو چند صد کیلویی خارج شد ، دل صاحب آن را به رحم آورد و گاو صحیح و سالم به مزرعه بازگشت. نکته جالب تر این ماجرا استقبال همنوعان گاو نجات یافته هنگام بازگشت این حیوان به مزرعه بود که مانند یک از سفر برگشته به گرمی در اطرافش حلقه زدند.

دانلود این فیلم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: