فیلم: سربازی که وسط فیلم پرید و گروگان را آزاد کرد

مجله مراحم: این سرباز که صحنه گروگان گیری را میبیند سریع خودش را وارد گود کرده و شکس گروگان گیر را دستگیر میکند غافل از اینکه کل داستان یک پروژه فیلمبرداری دانشجویی است.
 
 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: