فیلم بندبازی روی رودخانه ای پر از تمساح

فیلم بندبازی روی رودخانه ای پر از تمساح و حرکت خطرناک بندباز اهل آسلاسکا روی رودخانه ای پر از تمساح و فیلم عبور از رودخانه تمساح ها توسط بندباز ماجراجو را در ادامه میبینید.

فیلم بندبازی روی رودخانه ای پر از تمساح

مجله مراحم: عبور یک بندباز آلاسکایی از روی برکه پر از کروکودیل در کلرادوی آمریکا را در این ویدیو مشاهده کنید. این درحالی است که کروکودیل ها برای شکار می توانند خود را از آب به بیرون پرتاپ کرده و شکار کنند.

فیلم بندبازی روی رودخانه ای پر از تمساح

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: