نمونه بارز یک معلم فداکار را ببینید

آقای محمد علی سلیمانی فرد معاون و معلم مدرسه ابتدایی روستای پَرِن، هر روز مسافتی نزدیک به ۲۰ کیلومتر را پیش روی خود دارد تا به این مدرسه برود. او نیمی از این مسیر را پیاده و نیم دیگری را با ماشین طی می‌کند.
 
مجله مراحم: آقای سلیمانی فرد مسیر خود را از خانه (روستای کندوا) در ساعت ۵:۳۰ صبح آغاز و با گذشت از مسیری صعب العبور و خطرناک خود را به جاده هراز می رساند. سپس از آنجا تا ابتدای جاده روستای پرن را با خودروهای گذری می‌رود و پس از پیاده شدن مجددا مسیر باقی مانده را پیاده تا بالای کوه طی می‌کند. او می‌گوید بزرگترین مشکلش در طول مسیر، وجود حیوانات وحشی از قبیل خرس، گراز و پلنگ است که چند باری نیز با آنها مواجه شده است.
 

 

معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار
معلم فداکار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: