گردهمایی ماشین‌های لوکس و شب تاب! (تصاویر)

مجله مراحم: شنبه شب ها ، پارکینگ Hakozaki در ژاپن بهشتی برای عاشقان ماشین های اسپرت است زیرا تمام ماشین های لوکس و زیبا دور هم جمع میشوند و برای نمایش ماشین های خود شروع به رانندگی در خیابان ها می کنند.

 

مجله مراحم

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

سوپر ماشین های شب تاب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: