خشونت حیات وحش در زنجیره غذایی!+تصاویر

Catherine Chalmers عکاسی است که از واقعیت کمی خشونت بار حیات وحش یعنی زنجیره غذایی عکاسی کرده است. البته او از جانوران کوچک برای نشان دادن این ذنجیره استفاده کرده و سری عکس های جالب و زیبایی را خلق کرده است.

 

Caterpillars eating a tomato – ۱

Caterpillars eating a tomato – ۲

Caterpillars eating a tomato – ۳

Caterpillars eating a tomato – ۴

Caterpillars eating a tomato – ۵

Caterpillars eating a tomato – ۶

The second stage pictured a Praying Mantis feeding on caterpillars.

Praying Mantis feeding on caterpillars

Praying Mantis feeding on caterpillars – ۲

Praying Mantis feeding on caterpillars – ۳

Praying Mantis feeding on caterpillars – ۴

Praying Mantis feeding on caterpillars – ۵

For the third stage, Chalmers decided to feed the Praying Mantis to an Indonesian frog.

Indonesian frog and Praying Mantis – ۱

Indonesian frog and Praying Mantis – ۲

Indonesian Frog and Praying Mantis – ۳

Indonesian Frog and Praying Mantis – ۴

Indonesian Frog and Praying Mantis – ۵

After the insects, Chalmers moved on to mamals. Mice and Snakes.

Snake and mouse – ۱

 

Snake and mouse – ۲

Snake and mouse – ۳

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: