فوران آتشفشان ویلاریکا در شیلی (عکس)

مجله مراحم: فوران گدازه های مذاب از دهانه آتشفشان ویلاریکا در جنوب شیلی، حدود ۴ هزار نفر از ساکنان محلی را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کرده است.

 

 

فوران آتشفشان در شیلی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: