فوران آتشفشان‌ها در سال ۲۰۱۴ +تصاویر

مجله مراحم:سال ۲۰۱۴ از نظر فعالیت های آتشفشانی، سال پر فعالیتی بود. از حدود ۱۵۰۰ آتشفشان فعال در جهان هر سال ۵۰ آتشفشانفعال می شوند و از خود دود و گدازه و گازهای سمی بیرون می دهند.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: