اگر از آسمان سنگ هم ببارد ما پیاده می آییم…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: