مراسم راه رفتن بر روی آتش در ژاپن (تصاویر)

تعدادی از ژاپنی ها بر این باورند که راه رفتن بر روی آتش سالی امن و کم دردسری را برایشان به ارمغان می آورد.هر سال در اوایل سال نو در زمستان این مراسم در چندین منطقه ژاپن برگزار میشود و تعدادی از مردم که به همچین سنتی اعتقاد دارند،پیاده روی کوچکی بر روی آتش و ذغال سنگ های داغ میکنند.

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8499/large/NTWqEJQ1iC.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8499/large/grngzOgij6.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8499/large/qiYH5ui0mg.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8499/large/LLqCaezTIA.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8499/large/omdN82L2Gh.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8499/large/UVebsWUF7n.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8499/large/T3jS9tqnpo.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8499/large/7wTdnsGoBk.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: