فستیوال راه‌ رفتن بر روی آتش در ژاپن (تصاویر)

فستیوال راه رفتن بر روی آتش هر ساله و در آستانه فصل بهار در کنار کوه “تاکائو” در توکیو برگزار می‌شود.

مجله مراحم: فستیوال راه رفتن بر روی آتش یا «Hiwatari matsuri» هر ساله در آستانه فصل بهار در توکیو برگزار می‌شود. برخی از مرد ژاپن بر این باورند که راه رفتن بر روی آتش و زغال سنگ های داغ سال امن و کم دردسری را برایشان به ارمغان می آورد. این مراسم در کنار کوه تاکائو برگزار می‌شود.

 
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو
(تصاویر) راه‌رفتن بر روی آتش در توکیو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: