از دیوار گرگان چه میدانید؟

مجله مراحم: دیوار بزرگ گرگان یک سری استحکامات نظامی واقع در نزدیک گرگان در استان گلستان در جنوب شرقی دریای خزر است. با طول ۱۹۵ کیلومتر، این دیوار بلندترین دیوار دفاعی موجود در دنیا بعد از دیوار چین است، اما تا چند وقت پیش کسی نمی دانست چه کسی آن را ساخته است.

 تئوری ها از اسکندر در قرن چهارم پس از میلاد تا خسروپرویز در قرن ششم پس از میلاد متفاوت بود. شواهد باستان شناسی و تخمین عمر علمی نشان می دهد این دیوار در قرن پنجم یا ششم میلادی توسط ساسانیان ساخته شده است.

 دیوار بزرگ گرگان

 این یعنی این دیوار هزار سال پیش از دیوار چین ساخته شده و حیرت برانگیز تر اینکه این دیوار از نظر ساخت از فرم اولیه ی دیوار چین مستحکم تر به نظر می آید. این دیوار از دهها میلیون آجر استاندارد قرمز از خاک بادرفتی منطقه، پخته شده در کوره ساخته شده است. این آجرها به این دیوار لقب “مار قرمز” داده اند.

طول دیوار دقیقا معلوم نیست، چرا که انتهای غربی آن به خاطر بالاآمدن آب دریای خزر از بین رفته و انتهای شرقی آن به منطقه ای کشف نشده از رشته کوه البرز می رسد، اما این دیوار حداقل ۱۹۵ کیلومتر طول و شش تا ده متر عرض داشته است.

 یک کانال به عمق ۵ متر که دائما در بیشتر طول دیوار نگهبانی می شده، آب را از مخزنی که در حوضه ی دریای خزر ساخته شده بوده تامین می کرده است. علاوه بر استفاده  برای تامین آب، کانال به عنوان یک خندق دفاعی استفاده می شده است.

 در طول دیوار در فاصله ی هر ۱۰ کیلومتر تا ۵۰ کیلومتر، یک قلعه ساخته شده بوده که تعداد کل این قلعه ها به سی می رسد. محققین تخمین میزنند که حدود سی هزار سرباز می توانستند در طول این دیوار مستقر شوند.

 دیوار بزرگ گرگان

 دیوار بزرگ گرگان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: