نوازنده های خیابانی در تهران +تصاویر کنسرت های خیابانی

نوازنده های خیابانی در تهران +تصاویر کنسرت های خیابانی را ببینید.

اگر در معابر خیابان های تهران تردد کرده باشید حتما با چندتایی از پسران یا دختران جوان مواجه خواهید شد که در حال نواختن موسیقی هستند و از مردم درخواست پول میکند.

نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانی

نوازنده های خیابانی

خودشان نامش را کنسرت خیابانی گذاشته اند و برخی کار آن ها را گدایی نوین میدانند که لغت دوم را نمیتوان در شان آنها استفاده کرد چرا که انها در موسیقی تخصص دارند و به قول خودشان فقط پول و اسپانسر ندارند که از آنها حمایت کنند و به ناچار در کنار خیابان مشغول نوازندگی هستند که با هنرشان کسب روزی نمایند.

نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانی

اگر آن را کنسرت های خیابانی بنامیم میتوان گفت که در تهران جولان کنسرت های خیابانی است و در برخی از مناطق تهران و بالاشهر تعداد انها افزایش میباید و تعداد نفرات زیادی شروع به نوازندگی میکنند.

نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانی

برخی از انها معتقدند که باید آنها را حمایت کرد چرا که ماموران سدمعبر به شدت با آنها برخورد میکنند و اجازه این کار را به آنها نمیدهد.

پدیده کنسرت های خیابانی در کشورهای غربی شکل گرفته و در کم کم در همه کشورهای جهان به علاوه کشورمان فراگیر شد.

نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانی

مردم هم از دیدن این افراد بدشان نمی اید که مدتی را در کنار انها باستند و از موسیقی انها لذت ببرند.

در ادامه تصاویر از این هنرمندان خیابانی مشاهده میکنید.

دختر نوازنده خیابانینوازنده های خیابانی در تهران,دختر نوازنده خیابانی

نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانیکنسرت های خیابانی نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانی

دختر نوازنده در کنار خیاباننوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانیدختران نوازنده خیابانی نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانی نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانیهنرمندان خیابانی نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانینوازندگی های خیابانی نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانی نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانیمتکدی های هنرمند نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانینوازنده های خیابانی در تهرانوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانیجشن در کنار خیابان نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانیکنسرت در کنار خیابان های تهران نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانیکنسرت در معابر تهران نوازنده های خیابانی در تهران,کنسرت های خیابانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: