فستیوال جنگ با پرتقال در ایتالیا (تصاویر)

جنگی که سه روز ادامه دارد . در شهر آیوریا در شمال ایتالیا هر سال مراسمی با عنوان جنگ پرتقال برگزار میکنند. برای تدارکات این مراسم بیش از ۴۰۰ تن پرتقال از شهر های اطراف به این شهر آورده میشود تا در این مراسم مصرف شوند.

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201202/tpn4813/large/2DfpfGt2m3.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201202/tpn4813/large/tDxNMYYwJM.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201202/tpn4813/large/xnVUFYRHAn.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201202/tpn4813/large/66bpYSoqcw.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201202/tpn4813/large/5hIC1IehgC.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201202/tpn4813/large/DdGe2uva0e.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201202/tpn4813/large/qMDj1fQCNl.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201202/tpn4813/large/G7drV2HOhw.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: