جنگ جوجه جغد با ببر ! +تصاویر

جنگ جوجه جغد با ببر نهایت جسارت یک پرنده ضعیف بود که سوژه عکاسان باغ وحش شد. جوجه جغدی از لانه اش به درون قفس ببر سقوط کرد.

ببر سوماترایی نادر که در قفس خود در حال راه رفتن بوده با پرت شدن یچه جغد از لانه اش به داخل قفسش شگفت زده شد.

ببر که به طرف این جوجه جغد رفت تا آن را بخورد ولی با مقاوت جوجه جغد روبه رو شد و این جوجه جغد جسور به سمت ببر حمله کرد و با پنجه به صورت ببر کوبید که باعث خراش روی صورت ببر شد.

در تصاویری که توسط یکی از نگهبانان باغ وحش گرفته شده دیده می شود که این دو حیوان «فیس توفیس» در مقابل یکدیگر قرار گرفته و در لحظاتی حتی بچه جغد شجاع با ببر مبارزه می کند.

پس از این حادثه نگهبانان دست به کار شده و با مداخله بچه جغد را از قفس ببر سوماترایی بیرون کشیده اند. به عقیده کارکنان باغ وحش این بچه جغد از لانه ای که در نزدیکی قفس ببر بوده با سقوطی اشتباه وارد قفس ببر شده است. 

جنگ جوجه جغد با ببر

جنگ جوجه جغد با ببر

جنگ و دعوای جوجه جغد با ببر

جنگ جوجه جغد با ببر

جنگ جوجه جغد با ببر

جنگ جوجه جغد با ببر

حمله جوجه جغد به ببر

جنگ جوجه جغد با ببر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: