اخطار با ایده جالب برای کمتر قند خوردن

یک طراح صنعتی با نام اختصاری اسنو ویولنت قند هایی به شکل استخوان و جمجمه طراحی کرده است. هدف از طراحی این نوع قند این است که فرد استفاده کننده با دیدن آنها متوجه خطر خوردن بیش از حد قند شود و کمتر قند مصرف کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: