تماشای خورشید گرفتگی توسط خانواده ترامپ در کاخ سفید +تصاویر

تماشای خورشید گرفتگی توسط خانواده ترامپ و تصاویر ایوانکا و ملانیا ترامپ در حال تماشای خورشید گرفتگی را در مجله مراحم مشاهده کنید .

خورشید گرفتگی کامل در سال ۲۰۱۷ رخ داد .

تماشای خورشید گرفتگی توسط خانواده ترامپ

این خورشید گرفتگی در آمریکای شمالی کامل و به وضوح قابل مشاهده بود .

این پدیده کسوف خورشید گرفتگی کامل بود که در امریکا از سال ۱۹۱۸ تا به حال به وقوع نپیوسته و دیده نشده است .

ترامپ و ایوانکا و همسرش ملانیا با عینک های مخصوص در حال رصد این پدیده نادر هستند.

مردم آمریکا نیز با انواع عینک وسایل مخصوص رصد خورشید گرفتگی به دیدن این پدیده طبیعی مشغول شدند.

دونالد ترامپ و پسر ملانیا

تماشای خورشید گرفتگی,خانواده ترامپ
دونالد ترامپ و پسر ملانیا
تماشای خورشید گرفتگی,خانواده ترامپ
دونالد ترامپ و پسر ملانیا

تماشای خورشید گرفتگی,خانواده ترامپ

ترامپ و خورشید گرفتگی

تماشای خورشید گرفتگی,خانواده ترامپ

تماشای خورشید گرفتگی,خانواده ترامپ

تصاویر ایوانکا و ملانیا ترامپ در حال نگاه کردن به خورشید گرفتگی

تماشای خورشید گرفتگی,خانواده ترامپ تماشای خورشید گرفتگی,خانواده ترامپ تماشای خورشید گرفتگی,خانواده ترامپ

ایوانکا در حال نگاه کردن به خورشید گرفتگی

تماشای خورشید گرفتگی,خانواده ترامپ تماشای خورشید گرفتگی,خانواده ترامپ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: