خشکسالی به مازندران رسید…

مجله مراحم: کاهش بارش باران و گرمای هوا موجب کمبود آب و خشکسالی در شالیزارهای مازندران و سبب خسارت به محصولات کشاورزان شده است.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/07/17/4/1768430.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/17/4/1768426.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/17/4/1768423.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/16/4/1768295.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/17/4/1768431.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/17/4/1768432.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/17/4/1768428.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/17/4/1768429.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/16/4/1768288.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/17/4/1768433.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/16/4/1768299.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/17/4/1768425.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: