نمایشگاه ما عاشق مبارزه با صهیونیست ها هستیم (تصاویر)

در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات آحاد مردم اعلام انزجار خود را از صهیونیست جهانی اعلام کردند.
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: