مراسم ازدواج افراد معلول جسمی +تصاویر

مجید ۳۷ ساله، خبرنگار و پریسا ۳۱ ساله، لیسانس شیمی خانه دار

 

مجله مراحم 

 

 

 

حمید و منصوره ۴۱ سال دارند و هر دو به فعالیت هنری مشغول هستند.

 

جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
 
 
 
 
 
رضا۳۳ سال دارد و در انجمن رعد الغدیر مشغول به کار است، همسر او الناز ۲۸ ساله و خانه دار.
 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
 
 
 
 
 
مجید ۲۸ سال دارد و صدیقه ۲۶ سال، هر دو خیاط هستند.
 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
 
 
 
 
 
حجت‌الله بازرس انجمن معلولین و ۴۳ سال دارد و زهرا ۳۶ ساله و خانه دار.
 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
 
 
 
 
 
محسن دانشجو است و مهناز خانه دار. هر دوی آنها ۲۵ سال دارند. 
 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
 
 
 
 
 
جواد ۳۰ ساله بازاریاب و منیره ۲۶ ساله خانه دار
 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
 
 
 
 
 
ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی و مایلی کهن در جشن ازدواج بیست و دو زوج کم توان جسمی
 
 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 
جشن ازدواج 22 زوج کم توان جسمی 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: