ظاهر عجیب درختان مناطق قطبی در زمستان

درختان یخ زده در قطب جنوب

در فصل زمستان در نزدیکی قطب ها دمای هوا به ۴۰ درجه زیر صفر میرسد. این سرما و یخ بندان همراه با برف و طوفان فراوان باعث تغییر شکل درختان این مناطق میگردد.

تغییر شکل درختان در قطب جنوب

این درختان اغلب کوتاه قد و خمیده هستند و با پوشیده شدن آنها توسط برف ظاهر جالبی به این منطقه از زمین میدهند که در هیچ جای دیگر از زمین قابل مشاهده نیست. این عکس ها را یک عکاس ایتالیایی به نام نیکولو بونفادینی تهیهو منتشر نموده است.

تصاویر درختان قطب جنوب

درختان قطب جنوب,درختان قطبی,درختان یخ زده
درختان قطب جنوب,درختان قطبی,درختان یخ زده
درختان قطب جنوب,درختان قطبی,درختان یخ زده
درختان قطب جنوب,درختان قطبی,درختان یخ زده
درختان قطب جنوب,درختان قطبی,درختان یخ زده
درختان قطب جنوب,درختان قطبی,درختان یخ زده

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: