روش عجیب برای تنبیه دانش آموزان در آمریکا +عکس

روش عجیب برای تنبیه دانش آموزان در آمریکا و جدیدترین روش تنبیه شاگردان
در مدارس آمریکا را در ادامه در مجله مراحم مشاهده کنید.

روش عجیب برای تنبیه دانش آموزان

دانش آموزان خاطی و شلوغ و درس نخوان را معلمان همیشه
تنبیه می کنند. هر معلم روش خودش را در این تنبیه اجرا می کند.

اکثرا با کتک زدن و خودکار گذاشتن لای انگشت بچه های
تنبل و گوشه ای از کلاس سر پا ایستادن و یا در قدیم با فلک
کردن و حبس کردن در انباری مدرسه اقداماتی بود که معلمان
زحمت کش برای به راه اوردن و تنبیه شاگردانشان انجام میدانند.

اما جدیدا روش مدیتیشن ابداع شده تا دانش آموزان را این گونه تنبیه کنند.

شهر بالتیمور آمریکا برای اینکه بچه ها را در مدرسه تنبیه کنند ، آنها را مجبور می کنند تا مدیتیشن کنند.

این معلمان نیز دریافتند که یک جا نشستن برای بچه ها
و کودکان از هر شکنجه ای بدتر است و به هیچ عنوان دوست ندارند ساکت یکجا بنشینند.

روش عجیب برای تنبیه دانش آموزان

روش عجیب برای تنبیه دانش آموزان در آمریکا +عکس

این روش مدیتیشن برای تنبیه بسیار جواب داده و امار زیادی از خشونت کاهش پیدا کرده است.

در این دبستان هر کودکی که کار زشت و بدی انجام دهد ،برای انجام مدیتیشن به نزد مدیر مدرسه فرستاده می شود.

روش عجیب برای تنبیه دانش آموزان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: