بر سر قبر صدام چه بلایی امد؟ +تصاویر

مجله مراحم: صدام صبح روز ۲۰ دسامبر در بغداد به حکم دادگاه جنایي عراق و به جرم دخالت در کشتار هاي واقعه انفال به وسيله طناب دار، اعدام شد. سپس جنازه وی به وسیله بالگرد به شهر تکریت و روستای العوجه انتقال و تحویل رییس قبیله آلبوناصر شد.
 
 
http://media.jamnews.ir/larg1/1394/09/20/JamNewsImage20054963.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/09/20/JamNewsImage20055133.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/09/20/JamNewsImage20055347.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/09/20/JamNewsImage20055455.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/09/20/JamNewsImage20055819.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/09/20/JamNewsImage20055908.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/09/20/JamNewsImage20055908.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/09/20/JamNewsImage20060331.jpghttp://media.jamnews.ir/larg1/1394/09/20/JamNewsImage20054803.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: