عکس: فشار زیاد چه بر سر شلوار سرمربی آورده!

فشار بالای بازی شلوار سرمربی را پاره کرد.

 

n00409389-t copy

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: