وقتی اسرائیلی‌ها خر را مقدس میکنند +تصاویر

عید برکت در اسرائیل

مجله مراحم؛ جشن عید برکت یهودیانبا تبرک خر عُزَیْر یهودیان اسرائیل عید برکت خود را با شعار ما ملت برتر هستیم و تبرک خر برگزار میکنند

یهودیان صهیونیست که در حال حاضر در اسرائیل زندگی میکنند روزی را که به عنوان روز عید برکت برای خود نامیده اند را با شعار ما ملت برتر هستیم و تبرک خر ( خر عزیر که به قول برخی یهودیان یکی از پیامبران آنان بوده است ) و حمل خر بر روی شانه های خود جشن میگیرند .
 

خران مقدس اسرائیل

ما ملت برتر هستیم,تبرک خر عُزَیْر,خر مقدس,روز برکما ملت برتر هستیم,تبرک خر عُزَیْر,خر مقدس,روز برکت در اسرائیلت در اسرائیل 

 

یهودیان ساکن سرزمین های اشغالی جشنی به نام عید برکت دارند که در آن با سردادن شعار “ما ملت برتر هستیم”، خری را به عنوان موجود متبرک روی شانه قرار داده و آن را می چرخانند.

شرکت کنندگان دراین مراسم دایره وار می چرخند و شعار می دهند.

جشن ستایش خر در اسرائیل

ما ملت برتر هستیم,تبرک خر عُزَیْر,خر مقدس,روز برکت در اسرائیل

پیشینه تاریخی و دینی این رفتار مربوط به شخصیتی به نام عُزَیْر است که پیروانش او را پیامبر و فرزند خدا معرفی کرده اند و خر او را هم مقدس می دانند.

یهودیان او را یکى از نجات دهندگان و زنده کنندگان آئین خویش مى دانند و به همین علت براى او فوق العاده احترام قائلند.

 جشن عید برکت یهودیان با تبرک خر عُزَیْر

ما ملت برتر هستیم,تبرک خر عُزَیْر,خر مقدس,روز برکت در اسرائیل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: