‌مردها و زن‌ها وقتی عصبانی میشوند

‌مردها را عصبانی نکنید!!

مردها را عصبانی نکنید!!

وقتی مردها عصبانی میشوند قابلیت انقباض عضلاتشان به مراتب بالا میرود و توانایی کتک زدن انها بیشتر میشود…   
مردها در عصبانیت فقط دوست دارند از موضوع فرار کنند. انها به حل مسئله فکر نمیکنند تلاش نکنیم تا متقاعدشان کنیم…

اکثر مردها در عصبانیت شخصیتی بد بین ..نا مهربان دارند..فقط یک راه دارد

 #سکوت کنید.

وقتی سکوت کنید زودتر ارام میشوند.. وقتی ارام شدند راحت‌تر متقاعد میشوند…

 

زن ها را عصبانی نکنید!!

زنها وقتی عصبانی میشوند قدرت جسمیشان از بین میرود اما به همان ترتیب قدرت زبانی بالایی دارند .

یک زن در عصبانیت تمام بدی هایی که در طول عمرش به او کردید را در پنج دقیقه طوری جلوی چشمانتان میاورد که باور نمیکنید… 

غرزدن از ویژگی های بارز همه زنان است. یک زن را وقتی عصبانی کردید عواقبش را تا یک هفته و گاهی تا یک ماه باید بپذیرید.

 زنها ماجرای عصبانیتشان را در تمام این مدت با خود حمل میکنند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: