وقتی سواحل استرالیا قرمز میشود +تصاویر

بخشی از سواحل استرالیا بدلیل قرمز شدن آب های آن ها تعطیل شد و از ورود مردم به آنها جلوگیری شده است. این قرمزی غیر عادی رنگ بدلیل جلبک های زیادی است که به ساحل رسیده اند.

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201211/tpn6152/large/GK1eSF38ZB.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201211/tpn6152/large/dUYzHmwiig.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201211/tpn6152/large/6v47FRpfbl.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201211/tpn6152/large/0N4Ojjjo8f.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201211/tpn6152/large/Jjq2PuUyE7.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201211/tpn6152/large/dBGTzrI8q9.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201211/tpn6152/large/0V6bqzl4G7.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201211/tpn6152/large/g9K4SoF1Y4.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201211/tpn6152/large/KxVAqTLn2N.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: