وقتی که گورکن بازیچه شیرها می شود! +عکس

مجله مراحم: گونه نادر گورکن که برای حفاظت از خود حالت یک گلوله را به خود می‌گیرد به توپ بازی ۵ شیرماده تبدیل شد.

به گزارش کترز، “آرمادیلو” گونه نادری از گورکنان به شمار می‌رود که به‌خاطر پوشش زرهی سخت خود به «زِره‌دار کوچک» شهرت دارد. بدن این حیوان با صفحات استخوانی به‌هم‌پیوسته پوشیده شده تا به هنگام خطر بتواند به صورت گلوله توپ استخوانی درآمده و از خود دفاع کند.
این حیوان با روش خاص دفاعی خود می تواند در برابر خطرناکترین جانداران از خود محافظت کند همانگونه که یکی از آنها در در برابر پنج شیر ماده توانست چنین کاری را انجام دهد.
“هولی چیس” عکاس حیات وحش که سال گذشته با تور عکاسی حیوانات به منطقه حفاظت شده “ماسایی مارا” در کنیا آمده بود در تاریکی شب پنج شیر را در حالی که با توپ سیاه رنگی بازی می‌کردند مشاهده کرد. این توپ سیاه رنگ در واقع یک آرمادیلو بود که خود را به یک شکل درآورده بود. شیرها با وجودی که بوی گوشت را از این توپ سیاه رنگ استشمام می کردند ولی نمی توانستند از پوسته سخت او عبور کنند. عکس ها نشان می‌دهد که شیرها با این موجود عجیب شب را به صبح می رسانند و آسیبی به او نمی رسانند.
(تصاویر) شیر
(تصاویر) شیر
(تصاویر) شیر
(تصاویر) شیر
(تصاویر) شیر
(تصاویر) شیر
(تصاویر) گورکن، توپِ بازی پنج شیر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: