زمانی که پرندگان مهندس ساختمان میشوند! +تصاویر

مجله مراحم: این روزها عکس‌های لانه‌سازی ۲ پرنده نظر خیلی‌ها را در شبکه‌های اجتماعی جلب کرده است. این پرنده‌ها با کمک هم به تدریج و با صبر خانه‌ای درست و حسابی می‌سازند.

مجله مراحم

تصاویر: مهندسی ساختمان پرندگان

تصاویر: مهندسی ساختمان پرندگان

تصاویر: مهندسی ساختمان پرندگان

تصاویر: مهندسی ساختمان پرندگان

تصاویر: مهندسی ساختمان پرندگان

تصاویر: مهندسی ساختمان پرندگان

تصاویر: مهندسی ساختمان پرندگان

تصاویر: مهندسی ساختمان پرندگان

تصاویر: مهندسی ساختمان پرندگان

تصاویر: مهندسی ساختمان پرندگان

تصاویر: مهندسی ساختمان پرندگان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: