همایش کدام اسب زیباتر است؟! تصاویر

مجله مراحم: این همایش با هدف ارتقای فرهنگ سوارکاری و آشنایی اقشار مختلف مردم و بویژه قشر جوان با این ورزش برگزار شد.

مجله مراحم

دومین همایش زیبایی اسب در اراک

دومین همایش زیبایی اسب در اراک

دومین همایش زیبایی اسب در اراک

دومین همایش زیبایی اسب در اراک

دومین همایش زیبایی اسب در اراک

دومین همایش زیبایی اسب در اراک

دومین همایش زیبایی اسب در اراک

دومین همایش زیبایی اسب در اراک

دومین همایش زیبایی اسب در اراک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: