منتخب عکس‌های طنز حیات وحش! (تصاویر)

مجله مراحم: در این مجموعه بخشی از تصاویر ارسال شده به مسابقه طنز حیات وحش را مشاهده می کنید که از طریق دبیرخانه مسابقه منتشر شده است. آخرین مهلت ارسال آثار به این مسابقه تا اول اکتبر یا ۲۳ مهرماه سال جاری است.

مجله مراحم

مسابقه عکس طنز حیات وحش

مسابقه عکس طنز حیات وحش

مسابقه عکس طنز حیات وحش

مسابقه عکس طنز حیات وحش

مسابقه عکس طنز حیات وحش

مسابقه عکس طنز حیات وحش

مسابقه عکس طنز حیات وحش

مسابقه عکس طنز حیات وحش

مسابقه عکس طنز حیات وحش

مسابقه عکس طنز حیات وحش

مسابقه عکس طنز حیات وحش

مسابقه عکس طنز حیات وحش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: