تصویر روباه بالداری که قطره باران را در اسمان میخورد

سیدنی استرالیا و گرمای ۴۰ درجه و خفاش روباه سر، که برای خنک شدن قطرات آب را در هوا می زند و می خورد.

اینجا پارک پاراماتا در استرالیاست و گرمای بی سابقه در ابتدای بهار (فصول در نیمکره جنوبی بر عکس نیمکره شمالی است) همگان از جمله حیوانات را کلافه کرده است.

خفاش داستان ما فکر می کند با پرواز کردن هم خنک می شود و هم قطرات باران بیشتری را به حلقوم خود ارسال می کند.

اوفر لوی عکاس ۵۱ ساله و شکارچی این صحنه می گوید خفاش با قطرات به پایین می رفت و آنها را شکار می کرد!

تصویر روباه بالداری که قطره باران را در اسمان میخورد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: