با اشیاء ساده روزمره تصاویری جالب خلق کنید! +تصاویر

مجله مراحم: اشیاء ساده زیادی در زندگی روزمره در اطراف ما وجود دارند که ما آنها را نادیده میگیریم و از آنها ساده رد می شویم. هنرمند kristian-mensa توانسته این اشباه بی کاربرد را در هنر خود بگنجاند و آثار هنری جالبی را با استفاده از آنها  خلق کند. 

 

مجله مراحم

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

هنر استفاده از اشیاء روزمره

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: