خورده شدن دهان یک مرد توسط گرگ (دلخراش)

حمله گرگ و خورده شدن دهان یک مرد توسط گرگ را در بخش حوادث ادامه ببینید.

گرگ ها تنها حیواناتی هستند که به هیچ عنوان رام نمیشوند و خوی درندگی آنها نسبت به سایر حیوانات بیشتر است شما در هیچ سیرکی گرگ رام شده نمی بینید چرا که آنها خصلتی برای رام شدن و ارتباط برقرار کردن ندارند.

امروزه گرگ ها به دلیل کمبود تغذیه مجبور میشوند که وارد روستاها شوند و هر موجودی را ببینید شکار میکنند و مهم نیست که طعمه آنها انسان باشد یا حیوان انها فقط به فکر سیر کردن شکم خود هستند.

در یکی از روستاهای اندونزی یک گرگ به یک مرد حمله کرده و دهان او را دریده است این مرد به دلیل عدم توانایی مالی نتوانسته که تحت عمل جراحی قرار بگیرد و سه سال با وضعیت اسفناکی زندگی کرده است.

حمله گرگ و خورده شدن دهان یک مرد توسط گرگحمله گرگ و خورده شدن دهان یک مرد توسط گرگ

تصاویر دلخراش از قربانی حمله گرگ

او میگوید آن شب در حال عبور در یکی از کوچه های روستا بودم و یک آبنبات نیر در دهانم بود و بعد از چند لحظه متوجه شدم که کسی به طرفم در حال حرکت است و وقتی که برگشتم یک گرگ به من حمله کرد و گلویم را در دهانش گذاشت.

این مرد که “خیویا وو” نام دارد میگوید که چون دهانم به خاطر وجود آبنبات شیرین بود این گرگ دهانم را درید و مشغول خوردن آن شد و در این هنگام من فرصت پیدا کردم که مقداری خاک از روی زمین بردارم و بر چشمان گرگ بپاشم و او دید خود را از دست بدهد و سپس به سمت منزل فرار کردم.

تصاویر دلخراش از قربانی حمله گرگحمله گرگ و خورده شدن دهان یک مرد توسط گرگ

خورده شدن دهان یک مرد توسط گرگ

این مرد که ۶۵ سال سن دارد از زمانی که مورد حمله گرگ قرار گرفته نتوانسته که غذا بخورد و تغذیه او فقط مایعات بوده است این مرد که به سختی میتواند صحبت کند حالا به لطف شبکه های اجتماعی مشهور شده و چند خیر در اقدامی انسان دوستانه هزینه عمل او را متقبل شده اند.

حمله گرگ,خورده شدن دهان یک مرد توسط گرگخورده شدن دهان یک مرد توسط گرگ

یک تیم پزشکی اهل اندونزی او را تحت عمل جراحی قرار دادند و وضعیت جسمانی او نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است.

حمله گرگ و خورده شدن دهان یک مرد توسط گرگ

منبع خبرگزاری اندونزی (antaranews.com)

ترجمه مجله مراحم

حمله گرگ و خورده شدن دهان یک مرد توسط گرگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: