عشق بازی را از این زن یاد بگیریم

مجله مراحم: محمد رضا پیکانی شهروند زنجانی به علت بیماری ویروسی دچار فلج مغزی شده است. خانم عباس آبادی همسر وی به همراه دو فرزندش با امید به بهبودی پدرشان ۱۲ سال است که مشکلات را تحمل کرده اند. امید به بهبودی محمدرضا درحال حاضر افزایش یافته است.

 

 

12 سال عشق و امید ۱ عشق و امید ۲ عشق و امید ۳ عشق و امید ۴ عشق و امید ۵ عشق و امید ۶ عشق و امید ۷ عشق و امید ۸ عشق و امید ۹ عشق و امید ۱۰ عشق و امید ۱۱ عشق و امید ۱۲ عشق و امید ۱۳ عشق و امید ۱۴ عشق و امید ۱۵ عشق و امید ۱۶ عشق و امید ۱۷ عشق و امید ۱۸ عشق و امید ۱۹ عشق و امید ۲۰ عشق و امید ۲۱ عشق و امید ۲۲ عشق و امید ۲۳ عشق و امید ۲۴ عشق و امید ۲۵ عشق و امید ۲۶ عشق و امید ۲۷

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: