دراز کشیدن زن برهنه جلوی آمبولانس

دراز کشیدن زن برهنه جلوی آمبولانس باعث کشته شدن بیمار درون آمبولانس شد. این زن وقتی فهمید که دوست دختر همسر درون امبولانس است برهنه شد و جلوی آن دراز کشید تا بیمار به بیمارستان نرسد که جان خود را از دست بدهد.

دراز کشیدن زن برهنه جلوی آمبولانس

این زن چینی برهنه جلوی آمبولانسی که معشوقه شوهرش را به بیمارستان منتقل میکرد دراز کشید تا مانع رسیدن او به بیمارستان شود.ژنگ شی متهم به قتل است او معشوقه همسرش را به همراه دختر ۴ ساله اش با ماشین زیر گرفت و بعد از آن سعی کرد مانع رسیدن کمکهای امدادی به آنها شود.

دراز کشیدن زن برهنه جلوی آمبولانس

ژنگ شی ۳۸ ساله چون مطمئن بود زن همسایه با شوهرش رابطه دارد او و دخترش را با ماشین زیر گرفت و هرکس سعی داشت به کمک آنان برود مانع شد وی حتی برای اینکه جلوی آمبولانسی که یک ساعت و نیم بعد از حادثه قصد انتقال این مجروحین به بیمارستان را داشت نتواند این کار را انجام دهد برهنه شد و جلوی این ماشین امدادی دراز کشید حتی پلیس نتوانست این زن را به زور اسلحه از صحنه دور کند.
 

دراز کشیدن زن برهنه جلوی آمبولانس

 

دختر ۴ ساله در اثر شدت جراحات وارده بعد از رسیدن به بیمارستان درگذشت و همین مسئله باعث شد این زن به عنوان یک قاتل بازداشت شود و پرونده ای برای این کار به دادگاه ارائه شود. او یک معلم است و خود دارای دو فرزند است. پلیس چین می گوید اگر قتل ثابت شود احتمالا او با مجازات مرگ روبرو خواهد بود.

دراز کشیدن زن برهنه جلوی آمبولانس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: