این زن زندگی را با دستانش می‌بافد (تصاویر)

مجله مراحم: خانم کردی پس از بیماری همسرش تنها نان آور خانه شد. او برای امرار معاش پیشه همسر خود (لحاف دوزی) را در کارگاهی حاشیه شهر شاهرود ادامه می دهد. همسر وی پس از بهبودی در کارها به خانم کردی کمک می کند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: