عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب

عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب روی مجله زن روز را در ادامه مشاهده میکنید.

عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب

مجله زن روز در ابتدای دهه چهل توسط شخصی به نام “مجید دوامی” تاسیس
شد و در مسابقاتی که برگزار میکرد دختران شایسته ایران را بر اساس
نظرسنجی انتخاب میکرد و هر ساله یک نفر بر اساس معیارهای مختلف
نظرسنجی به عنوان دختر شایسته ایران انتخاب میشد و به مسابقات جهان دختران شایسته جهان فرستاده میشد.

البته این مسابقه در همان اول با مخالفت های زیادی از طرف خانواده های سنتی و مذهبی روبه رو شد.

همچنین ببینید: دختر شایسته ۲۰۱۷ آمریکا انتخاب شد +تصاویر

بعد از انقلاب ، بنیانگذار این مجله به دستور صادق خلخالی
به اعدام محکوم شد و او را باعث و بانی فساد برخی دختر کشور دانست.

توجه به دختران زیبا و کم توجهی به دختران نخبه ایران

دختران شایسته قبل از انقلاب بر اساس استایل و زیبایی انتخاب میشدند و همین امر باعث میشد که دخترانی که از نظر چهره زیبا و قد بلند بودن بیشتر از نخبه های کشور مورد توجه قرار بگیرند.

قبل از انقلاب به دخترانی که بیشتر به دنبال مدل شدن و بی بند و باری بودند توجه بسیار زیادی میشد و همین امر به بی سوادی دختران ایرانی منجر میشد که کمتر به دنبال تحصیل و دانشگاه بروند.

عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب,مجله زن روز

عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب,مجله زن روز عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب,مجله زن روزعکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب,مجله زن روز عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب,مجله زن روزعکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب,مجله زن روز عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب,مجله زن روزعکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب,مجله زن روز عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب,مجله زن روز عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب,مجله زن روز عکس های دختران شایسته ایران قبل از انقلاب,مجله زن روز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: