مانور زنان آتش نشان در مشهد (تصاویر)

 

 

1443883161923_isna-14http://media.isna.ir/content/1443883162125_isna-16.jpg/4http://media.isna.ir/content/1443883161174_isna-6.jpg/4http://media.isna.ir/content/1443883162422_isna-19.jpg/4http://media.isna.ir/content/1443883162515_isna-20.jpg/4http://media.isna.ir/content/1443883162609_isna.jpg/4http://media.isna.ir/content/1443883161626_isna-11.jpg/4http://media.isna.ir/content/1443883161439_isna-9.jpg/4http://media.isna.ir/content/1443883160581_isna-2.jpg/4http://media.isna.ir/content/1443883160784_isna-4.jpg/4http://media.isna.ir/content/1443883161267_isna-7.jpg/4http://media.isna.ir/content/1443883162016_isna-15.jpg/4

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: