شورش زنان در آنکارا +تصاویر

بازداشت زنان معترض در آنکارا

مجله مراحم؛ نیروهای پلیس ضد شورش ترکیه صدها زن که در تظاهرات اعتراض به خشونت علیه زنان در آنکارا شرکت کرده بودند دستگیر کردند. طبق اعلام یک گروه دفاع از زنان در ترکیه از سال ۲۰۱۲ تا امروز ۱۱۶۰ زن در ترکیه قربانی خشونت شده و کشته شده‌اند که از این تعداد ۲۲۳ نفر در سال جاری کشته شده‌اند.

تظاهرات اعتراض به خشونت علیه زنان در آنکارا

 

زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک
زنان ترکیه,دختران ترکیه,اعتراض زنان در آنکارا,تظاهرات خوشنت علیه زنان در ترکیه,عکس دختران ترک

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: