زن سنگین‌ وزن تهرانی به کمک آتش نشانان از منزل خارج شد

زن ۵۵ ساله ای که بر اثر سنگینی وزن نمی توانست از محل سکونت خود خارج شده و برای درمان به بیمارستان انتقال یابد با کمک آتش نشانان از ساختمان بیرون آورده شد.

این بیمار سنگین وزن که به نظر می رسید بیش از ۱۶۰ کیلو گرم وزن داشته باشد، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.

بنا به گفته این زن مدت ۸ سال بود که وی به علت سنگینی وزن و همچنین بیماری از ساختمان خارج نشده بود.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: