دشتی شگفت انگیز پر از گل های لاله آبی رنگ (تصاویر)

مجله مراحم: پارک ساحلی هیتاچی یک پارک وسیع ۴۷۰ هکتاری واقع در ایباراکی ژاپن است که باغ گل های وسیعی را در خود جای داده، از جمله میلیون ها گل لاله در ۱۷۰ نوع، و باغ گل های آبی رنگ نموفیلا. 

 

پارک ساحلی هیتاچی, ایباراکی ژاپن, باغ گل های وسیعی, میلیون ها گل لاله, دشت های پر از گل لاله, مزرعه گل های لاله, پارک ساحلی هیتاچی, ایباراکی ژاپن, باغ گل های وسیعی, میلیون ها گل لاله, دشت های پر از گل لاله, مزرعه گل های لاله, پارک ساحلی هیتاچی, ایباراکی ژاپن, باغ گل های وسیعی, میلیون ها گل لاله, دشت های پر از گل لاله, مزرعه گل های لاله, پارک ساحلی هیتاچی, ایباراکی ژاپن, باغ گل های وسیعی, میلیون ها گل لاله, دشت های پر از گل لاله, مزرعه گل های لاله, پارک ساحلی هیتاچی, ایباراکی ژاپن, باغ گل های وسیعی, میلیون ها گل لاله, دشت های پر از گل لاله, مزرعه گل های لاله, پارک ساحلی هیتاچی, ایباراکی ژاپن, باغ گل های وسیعی, میلیون ها گل لاله, دشت های پر از گل لاله, مزرعه گل های لاله, پارک ساحلی هیتاچی, ایباراکی ژاپن, باغ گل های وسیعی, میلیون ها گل لاله, دشت های پر از گل لاله, مزرعه گل های لاله,

پارک ساحلی هیتاچی, ایباراکی ژاپن, باغ گل های وسیعی, میلیون ها گل لاله, دشت های پر از گل لاله, مزرعه گل های لاله,

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: