شهری با خانه هایی شگفت انگیز در کالیفرنیا +تصاویر

مجله مراحم: کرمل شهری در شبه جزیره مونتری واقع در کالیفرنیاست.این شهر به دلیل معماری کلبه های بسیار زیبا و جالبش که گویی از دل کتاب داستان ها بیرون آمده اند، مشهور است. این از زمانی آغاز شد که کامستاک در سال ۱۹۲۰ یک کلبه واقعا عروسکی ساخت. همسر او عروسکهای دست سازش را می فروخت و می خواست با برگزاری یک نمایشگاه فروش عروسک هایش را بیشتر کند.

بنابراین شوهرش موافقت کرد که یک خانه عروسکی (هانسل) برای او بسازد. (تصویر پایین) بعدها در سال ۱۹۲۵ کامستاک، خانه دیگری با نام گرتل ساخت. هانسل و گرتل به خوبی در جامعه پذیرفته شدند و او خانه های دیگری بدین شکل ساخت، و این آغاز پیدایش این شهر زیبا و عروسکی شد که تصاویرش را در مجله مراحم مشاهده می کنید.

صبر کنید بارگذاری شوند
.
.

کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ کرمل , عکس های کلبه های شهر کرمل , شبه جزیره مونتری , عکس های کلبه های قشنگ , کلبه , کلبه های عاشقانه , روستای پر از کلبه , شهری پر از کلبه های خیلی قشنگ

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: