تبدیل کاغذ ضایعاتی به مداد رنگی (تصاویر)

مجله مراحم: یک واحد تولیدی در چناران، در طرحی ابتکاری بابهره گیری از بازیافت روزنامه ها و کاغذهای باطله و ایجاد اشتغال خانگی اقدام به تولید مداد سیاه و مداد رنگی کرده است.ابتکار این واحد تولیدی به نوعی مصرف بهینه از منابع طبیعی و بازیافت زباله به عنوان طلای کثیف را ترویج می دهد بویژه زباله ای که براساس آمار رسومی برای هر تولید هر یک تن کاغذ، ۱۷ درخت تنومند قطع می شوند و از بین می روند.

 

 

مجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحممجله مراحم

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: