تصاویر لاک پشت سفید، نادرترین لاک پشت جهان

لاک پشت سفید، نادرترین لاک پشت در جهان است که تاکنون تنها در دریای زرد چین این گونه از آن مشاهده شده است.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: